Thánh lễ trực tuyến Thánh lễ
trực tuyến

Giờ lễ có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra trước tại website của Giáo phận. Giờ lễ có thể thay đổi,
vui lòng kiểm tra trước
tại website của Giáo phận.
Giáo tỉnh Sài Gòn
GP/ TGP Giờ Lễ
Phát trực tuyến tại Kênh Youtube
Ngày thường PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT
T7
Thứ Bảy
CN
Chúa Nhật
Sài Gòn 06:30
17:30
17:30 07:00
17:30
 Tổng Giáo Phận Sài Gòn
 TGPSG Thánh Lễ trực tuyến
Bà Rịa 05:00
19:00
17:00
19:00
05:00
06:00
07:00
17:00
18:00
19:00
 Giáo Phận Bà Rịa
Cần Thơ 17:00 05:30
17:00
 Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ
Đà Lạt 05:15 05:30  Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt
Long Xuyên 05:00 19:00 05:00
08:00
19:00
 Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên
Mỹ Tho 05:15 05:15
17:30
 Giáo phận Mỹ Tho
Phú Cường 05:00 05:00
17:00
 Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
Vĩnh Long 05:30 08:00  Giáo Phận Vĩnh Long
Xuân Lộc 06:00
18:00
18:00 06:00
07:30
18:00
 Giáo Phận Xuân Lộc
 Đuốc Hồng
Giáo tỉnh Huế
GP/ TGP Giờ Lễ
Phát trực tuyến tại Kênh Youtube
Ngày thường PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT
T7
Thứ Bảy
CN
Chúa Nhật
Ban Mê Thuột 05:00 05:30
08:00
 Gp Banmêthuột Truyền thông
Đà Nẵng 17:00 17:00  Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Đà Nẵng
 Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng
Nha Trang 05:00 05:00  Giáo Phận Nha Trang
Giáo tỉnh Hà Nội
GP/ TGP Giờ Lễ
Phát trực tuyến tại Kênh Youtube
Ngày thường PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT
T7
Thứ Bảy
CN
Chúa Nhật
Hà Nội 18:30 18:00 07:00
18:00
20:00
 Truyền Thông Tổng Giáo Phận Hà Nội
Hải Phòng 18:30 06:30
18:30
 Giáo Phận Hải Phòng
Phát Diệm 19:30 05:00
19:30
 Giáo Phận Phát Diệm
Thái Bình 19:30  Truyền thông Giáo phận Thái Bình
Thanh Hoá 19:30 17:30 05:00
17:30
 Truyền Thông GP Thanh Hoá
Vinh 19:30 19:30 06:00
19:30
 Media Giáo Phận Vinh
Vui lòng xem thêm: Những lưu ý về
trực tuyến Thánh Lễ