Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Lời nguyện Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

Hợp với Hội Mân Côi trên toàn thế giới, con kính dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi này để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn mồ côi; các Hội viên còn sống cũng như đã qua đời; cho Giáo Hội hoàn cầu và cho các tội nhân trên toàn thế giới.

Xem tất cả kinh nguyện