Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Tessera

I. KINH KHAI MẠC

Dấu Thánh Giá đơn †

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng...

X: Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.
Đ: Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.

X: Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.
Đ: Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.

Sáng danh Đức Chúa Cha...

Lần hạt 50 (Năm mầu nhiệm vuiNăm mầu nhiệm sángNăm mầu nhiệm thươngNăm mầu nhiệm mừng) - không đọc câu ta hãy xin ...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành...

X: Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đ: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện

X: Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Đ: Amen

X: Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu
Đ: Thương xót chúng con

X: Trái tim vô nhiễm Nguyên Tội Đức Bà Maria
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Giuse
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Gioan
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Lu-y Maria Mông-pho
Đ: Cầu cho chúng con

II. KINH CATENA
Xem tại https://prducmemancoi.com/tai-lieu/kinh-nguyen/kinh-catena-6.html

III. KINH BẾ MẠC

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời...

X: Ðức Mẹ Mân Côi trung gian các ơn 
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Micae, Thánh Gabirie và Thánh Raphael
Đ: Cầu cho chúng con

X: Lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Đức Maria
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Gioan Baotixita
Đ: Cầu cho chúng con

X: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Đ: Cầu cho chúng con

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria/ được lòng tin Chúa, lòng cậy Đức Bà đầy đủ/ như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian.

Xin ban cho chúng con Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến/ để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa/ và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con;/ Ðức Tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá,/ để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ,/ những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời;/ Ðức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại,/ những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn./ Ðức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con/ dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến./ Ðể đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh,/ để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi. Ðức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình,/ để sau cuộc đời chiến đấu này./ Chúng con khỏi phải khóc than một Hội viên nào đã hư mất./ Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu,/ Nước Vinh Hiển Chúa. Amen.

X: Xin cho linh hồn các Hội viên chúng con đã qua đời và linh hồn các tín hữu đã ly trần nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bằng yên
Đ: Amen

(khuyên đọc Lời nguyện xin phong Chân phước cho ông Phan Đức, Tôi tớ Chúa - https://prducmemancoi.com/tai-lieu/kinh-nguyen/loi-nguyen-xin-phong-chan-phuoc-cho-ong-phan-duc-toi-to-chua-10.html)

Dấu Thánh Giá đơn †

Xem tất cả kinh nguyện