Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu, 

con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, 

và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con.

Song bây giờ con chẳng thể rước Mình Thánh Chúa, 

thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. 

Ngay khi Chúa đến

Con giữ chặt Chúa và toàn thể con người con kết hiệp với Chúa,

xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen

Xem tất cả kinh nguyện