Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

    1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa. 

    2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa. 

    3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái. 

    4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên. 

    5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người. 

    6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm. 

    7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài. 

    8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận. 

    9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người. 

    10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài. 

    11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng. 

    12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

Xem tất cả kinh nguyện